Kolera, det vill säga infektion med toxinbildande Vibrio cholerae serotyp O1 eller O139, klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemskt smittade fall skall omedelbart meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.
Kolera är en smittspårningspliktig sjukdom.

Infektion med Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande respektive Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 samt V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus skall anmälas som Vibrioinfektion (exkl. kolera) enligt smittskyddslagen. Statistik finns under Vibrioinfektion (exkl. kolera)

Sjukdomsinformation

Kolera 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 har ett fall av kolerainfektion rapporterats från en individ sannolikt smittad under resa i Indien. Inhemsk smitta av kolera är mycket sällsynt. Under åren 2004–2018 har totalt åtta fall av kolera rapporterats, samtliga har smittats utomlands.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om kolera
Tabellsamling – årsrapporter 2018