Sammanfattning och bedömning

Under 2018 har ett fall av kolerainfektion rapporterats från en individ sannolikt smittad under resa i Indien. Inhemsk smitta av kolera är mycket sällsynt. Under åren 2004–2018 har totalt åtta fall av kolera rapporterats, samtliga har smittats utomlands.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om kolera
Tabellsamling – årsrapporter 2018