Sammanfattning och bedömning

Under 2019 har inga fall av kolerainfektion rapporterats i Sverige. Inhemsk smitta av kolera är mycket sällsynt. Under åren 2004–2018 har totalt åtta fall av kolera rapporterats, samtliga har smittats utomlands.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om kolera
Tabellsamling – årsrapporter 2019