Sammanfattning och bedömning

Under 2020 har inga fall av kolerainfektion påvisats i Sverige. Under åren 2004–2019 har totalt åtta fall av kolera rapporterats varav samtliga har smittats utomlands.

Läs mer