Antalet rapporterade fall har inte varierat mycket under de senaste åren. Totalt rapporterades 82 fall under år 2000. Av 72 fall med klinisk anmälan under året var närmare hälften (32 fall) smittade utomlands. Sex personer var troligen nosokomialt smittade och resterande 34 fall samhällsförvärvade. Två tredjedelar av alla rapporterade fall var män och de flesta (88 %) var 50 år eller äldre.