Totalt anmäldes under året 84 fall. Av anmälda fall med uppgift om smittland var 44 smittade i Sverige och 35 utomlands. För fyra personer av de inhemskt smittade personerna fanns angivet nosokomial smitta. Av de utlandssmittade personerna var nio smittade i Spanien och sex i Turkiet. Åtta personer anmäldes smittade med Legionella longbeachae, vilket är fler än normalt. Någon gemensam smittkälla kunde inte identifieras vid utvidgad smittspårning. Av de anmälda fallen var 61 män och 23 kvinnor, med en medianålder på 74 år (27-88 år).