Totalt under året rapporterades 91 fall. Av de kliniskt anmälda fallen var 47 personer smittade i Sverige. För fyra personer var nosokomial smitta trolig smittväg. Under hösten skedde ett utbrott av Pontiac-feber, 23 personer insjuknade efter att ha badat i en bubbelpool. Legionella pneumophila serogrupp 3 påvisades hos sjuka personer och i höga halter från vattnet i bubbelpoolen samt även från duschvatten, tre personer från detta utbrott ingår i den nationella rapporteringen. Tre personer smittades med L. pneumophila serogrupp 1 av bubbelpoolen på ett gym.

Av de 36 personer som smittades utomlands var sex personer smittade i Grekland, ytterligare sex personer smittade i Spanien samt fem personer i Italien. 66 män och 25 kvinnor rapporterades under året, medianålder 60 år (15-86 år).

Antalet rapporterade fall i Sverige har legat konstant under de senaste åren och den årliga incidensen har varit cirka 1/100 000 invånare.

Det europeiska övervakningsnätverket för reseassocierade legionellainfektioner, EWGLINET, har däremot haft en kraftig ökning av antalet rapporterade fall av reseassocierad legionellainfektion. Denna ökning avspeglar den intensifierade övervakningen av legionärssjuka som införts framförallt i Nederländerna, Frankrike och Italien.