Antalet rapporterade fall av legionärssjuka under 2003 har inte förändrats jämfört med tidigare år. Detta trots att det pågår ett projekt om samhällsförvärvad legionärssjuka i Sverige, vilket borde ha lett till att fler personer provtagits. Endast ett mindre utbrott (två personer) associerat med en bubbelpool rapporterades under året. Majoriteten av de sjuka personerna har diagnostiserats med hjälp av urinantigentest vilket också visar att det är Legionella pneumophila serogrupp 1 som är mest frekvent förekommande bland de rapporterade personerna. Endast ett fall vardera har rapporterats av Legionella longbeachae och Legionella bozemanii, båda personerna smittade i Sverige.

Utbrott bland svenska turister under 2003

I slutet av februari insjuknade två personer i legionärssjuka vilket anmäldes till SMI i mitten respektive slutet av mars månad. Dessa två män hade varit på en kortare resa till Mallorca och den rutinmässiga smittspårningen visade att de bott på samma hotell, vilket rapporterades till det europeiska nätverket för reseassocierade legionellainfektioner, EWGLINET. Samtidigt som detta samband uppdagades anmäldes ett tredje legionellafall som insjuknat i mitten av mars och som bott på samma hotell i början av mars. Ytterligare två personer rapporterades i april, vilka insjuknade i slutet av mars efter vistelse på hotellet. Under perioden mars till maj pågick utredning och provtagning av vattensystemet på hotellet. Trolig orsak till utbrottet var att endast det ena av de två vattensystemen blivit desinficerat innan hotellet öppnades för säsongen. I juni anmäldes ett sjätte legionellafall som bott på hotellet under mars månad. Trots att en omfattande rengöring och desinficering av vattensystemen skedde under april till juni kan ytterligare två legionellafall knytas till hotellet, en person som vistades där i mitten av juni samt en person som var där i månadsskiftet juli/augusti.

Totalt under 2003 kan 36 av de rapporterade fallen betraktas som associerade med utlandsvistelse. Detta betyder att det aktuella hotellet som troligen orsakade åtta legionellafall kan vara källan till 22 % av de reseassocierade fallen under 2003 vilket tydligt visar hur viktigt det är med desinficering och bra skötsel av vattensystem i större byggnader.