Under året rapporterades fler fall än tidigare år, 108 personer. Inte sedan 1997 har så många fall av legionellos rapporterats. Denna ökning beror på de olika utbrott som skett under året i landet. Antalet utlandssmittade personer har minskat något. För 6 personer saknas uppgift om smittland. Den manliga övervikten bland rapportade fall är fortsatt konstant 2/3 män och 1/3 kvinnor.L. bozemanii har diagnostiserat hos fyra personer och L. longbeachae hos fem personer, alla smittade i Sverige. För sju personer saknas uppgift om species.

Inhemska fall

Under sensommaren skedde ett större utbrott av legionärsjuka i Lidköping. Minst 15 personer smittades varav två personer avled. Utredningen visade att ett industriellt kyltorn var orsaken till smittspridningen. Detta är det första utbrottet i Sverige där ett kyltorn spridit smitta. Vid utbrottet 1979 i Västerås var smittkällan också ett kyltorn på ett varuhus, men där spreds smittan via friskluftsintaget till varuhuset som var placerat 1 meter från kyltornet.

Bubbelpooler har orsakat tre olika utbrott med legionärsjuka eller Pontiacfeber, men endast ett fåtal av de drabbade personerna har anmälts.

Utlandsförvärvad legionellos

28 personer uppger att de smittats under utlandsvistelse. För 20 personer har vistelsetiderna vid olika hotell rapporterats vidare inom det europeiska EU-nätverket EWGLINET, och därmed bidragit till att flera hotell har undersökts och fått förekomst av legionellabakterier i duschvatten konstaterat, vilket då åtgärdats. De vanligaste smittländerna är Madeira (Portugal) och Turkiet med tre smittade personer vardera, följt av England, Italien Polen och Spanien med två smittade personer per land.