Under år 2005 rapporterades 107 legionellafall, ingen förändring sedan 2004. Bland antalet rapporterade fall 2005 inkluderades 16 personer från ett utbrott av legionärsjuka i Lidköping under 2004. (Den sena rapporteringen beror på att dessa personer diagnostiserades serologiskt i efterhand.) Antalet män överväger liksom tidigare år, och männen representerar 70 % av de insjuknade.

Utlandsförvärvad legionellos

Trettiosex personer uppger att de smittats under utlandsvistelse och för fyra personer saknas uppgift om smittland. För 20 personer har vistelsetiderna vid olika hotell rapporterats vidare inom det europeiska EU-nätverket EWGLINET. De vanligaste smittländerna är Italien där fem personer smittades, följt av Spanien där fyra personer smittades.