De 105 anmälda legionellafallen under 2006 var i samma storleksordning som de senaste åren. Antalet inhemska fall (69) var dock högre än under 2005. Ingen förklaring till ökningen finns men inom Europa har en högre rapportering av inhemska fall observerats både i England och i Holland under 2006. Antalet män (65 %) övervägde liksom tidigare år.

För 27 av 34 utlandssmittade personer har vistelsetiderna vid olika hotell rapporterats vidare till det europeiska EU-nätverket EWGLINET. De vanligaste smittländerna var Thailand och Italien (4 personer smittades i respektive land), följt av Danmark och Grekland.

2 svenska fall tillhörde ett utbrott med 4 resenärer som insjuknade i legionärsjuka i Phuket, Thailand.

Ett flerårigt samarbetsprojekt om ”Legionella i vatteninstallationer – Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion” har avrapporterats.
Under året har det varit en kraftig ökning i provantalet för kontroll av industriella vatten från kyltorn och övriga aerosolspridande processer – detta som ett resultat av legionellautbrottet i Lidköping 2004. Ett projekt pågår att bedöma riskerna med bioreningsanläggningar inom skogsindustrin.