Under 2007 anmäldes totalt 130 fall med Legionella, vilket var en ökning med 22 % jämfört med 2006. Antalet smittade i Sverige (74 personer) var dock oförändrat. Ökningen sågs bland de utlandssmittade, som var 52 personer att jämföra med 32 under 2006. Vanligaste smittland var Spanien, Thailand och Italien.

Sedan 2003 har det totala antalet fall med Legionella ökat, framför allt vad gäller inhemska fall. Dessa ökade med 83 % mellan 2003 och 2007, medan antalet smittade utomlands främst ökade under 2007 och då med 63 % (se figur).
Av samtliga insjuknade 2007 var 85 % 50 år eller äldre. Dubbelt så många var män som kvinnor bland såväl inhemskt som utrikes smittade. Sammanlagt 62/130 (48%) insjuknade under perioden juni-september.

Under året rapporterades 3 utländska personer, som insjuknat i legionärssjuka under den period då det kryssningsfartyg de reste med besökte Stockholm. Prover från patienter och fartyg analyserades i Sverige och svenska myndigheter deltog i utbrottsutredningen.

Från en mindre ort rapporterades 3 fall under ett halvårs tid. Den troliga smittkällan var en bioreningsanläggning vid ett företag på orten.

Legionellainfektion
Figur. Antal anmälda legionellafall 1997–2007.