Leptospirainfektion

Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Leptospirainfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

Tre fall av leptospiros rapporterades under 2018. Alla fallen rapporterades vara smittade utomlands, två i Asien och ett i Sydamerika. Under de fem senaste åren har ett fåtal fall rapporterats per år i Sverige, av dessa har majoriteten smittats utomlands.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om leptospirainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018

Gå till toppen av sidan