Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

Leptospirainfektion 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av leptospirainfektion. Folkhälsomyndighetens laboratorium utförde under året 135 analyser av prover från 79 individer med misstanke om leptospirainfektion.

Läs mer