Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/01/1,680/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/01/0,300/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/01/0,280/00/00/01/0,290/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne 0/00/02/0,150/00/00/01/0,082/0,161/0,082/0,160/0
Stockholm 0/00/02/0,083/0,133/0,131/0,042/0,093/0,140/02/0,091/0,05
Södermanland 0/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 1/0,370/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,79
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt1/0,010/07/0,073/0,034/0,041/0,013/0,036/0,065/0,054/0,044/0,04