Under 2008 anmäldes 6 fall av leptospiros, vilket är en ökning från de mellan 1 och 3 fall som årligen anmälts sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Ett fall antas ha smittats i Sverige, eftersom personen i fråga inte varit utomlands. Smittkällan är okänd. Resterande fall där smittland angetts infekterades i Sydostasien.