Sammanfattning och bedömning

Tre fall av leptospiros rapporterades under 2018. Alla fallen rapporterades vara smittade utomlands, två i Asien och ett i Sydamerika. Under de fem senaste åren har ett fåtal fall rapporterats per år i Sverige, av dessa har majoriteten smittats utomlands.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om leptospirainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018