Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades sju fall av leptospiros. Medianåldern bland fallen var 34 år (spridning 23–49 år) och fem av fallen var män. Två fall rapporterades smittade i Sverige, varav ett fall krävde intensivvård. Fem av fallen rapporterades vara smittade utomlands, tre i Asien, ett i Centralamerika och ett i Afrika. Ett fåtal fall rapporteras årligen i Sverige och majoriteten smittas utomlands.

Läs mer

Leptospirosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om leptospirainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019