Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av leptospirainfektion. Folkhälsomyndighetens laboratorium utförde under året 135 analyser av prover från 79 individer med misstanke om leptospirainfektion.

Läs mer