Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Andel smittade i Sverige:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%49,0%63,0%55,0%51,0%51,0%50,0%46,0%53,0%52,0%50,0%36,0%33,0%
Andel smittade utomlands:0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%2,0%2,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%50,0%35,0%43,0%48,0%48,0%49,0%53,0%46,0%47,0%49,0%64,0%67,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2004

Totalt 419 rapporterade fall.

 • 140 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 277 (67,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Finland - 1
 2. Bosnien - 1

År 2005

Totalt 1417 rapporterade fall.

 • 509 (36,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 902 (64,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 1
 2. Schweiz - 1
 3. Spanien - 1
 4. Albanien - 1
 5. Thailand - 1
 6. Polen - 1

År 2006

Totalt 1330 rapporterade fall.

 • 659 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 11 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 660 (49,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 3
 2. Afghanistan - 2
 3. Portugal - 1
 4. Brunei - 1
 5. Norge - 1
 6. Estland - 1
 7. Kina - 1
 8. Grekland - 1

År 2007

Totalt 1441 rapporterade fall.

 • 755 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 671 (47,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Afghanistan - 3
 2. Tyskland - 1
 3. Burundi - 1
 4. Spanien - 1
 5. Afrika - 1
 6. Norge - 1
 7. Australien - 1
 8. Grekland - 1
 9. Bosnien-Hercegovina - 1
 10. Finland - 1
 11. Algeriet - 1
 12. Indien - 1
 13. Italien - 1

År 2008

Totalt 1789 rapporterade fall.

 • 942 (53,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 829 (46,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 3
 2. Etiopien - 3
 3. Afrika - 2
 4. Frankrike - 1
 5. Asien - 1
 6. Polen - 1
 7. Norge - 1
 8. Österrike - 1
 9. Gambia - 1
 10. Finland - 1
 11. Europa - 1
 12. Indien - 1
 13. Italien - 1

År 2009

Totalt 1597 rapporterade fall.

 • 729 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 852 (53,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 4
 2. Spanien - 2
 3. Thailand - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Bahrain - 1
 6. Afrika - 1
 7. Norge - 1
 8. Kina - 1
 9. Kosovo - 1
 10. Cypern - 1
 11. Albanien - 1

År 2010

Totalt 1456 rapporterade fall.

 • 733 (50,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 708 (49,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 3
 2. Norge - 2
 3. Kroatien - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Spanien - 1
 7. Malta - 1
 8. Danmark - 1
 9. Kina - 1
 10. Serbien och Montenegro - 1
 11. Sydafrika - 1
 12. Indien - 1

År 2011

Totalt 1362 rapporterade fall.

 • 701 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 651 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Polen - 2
 2. Danmark - 1
 3. Tyskland - 1
 4. Österrike - 1
 5. Afghanistan - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Grekland - 1
 8. Spanien - 1
 9. Finland - 1

År 2012

Totalt 1386 rapporterade fall.

 • 705 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 667 (48,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 3
 2. USA - 1
 3. Storbritannien - 1
 4. Hong Kong - 1
 5. Spanien - 1
 6. Egypten - 1
 7. Afrika - 1
 8. Turkiet - 1
 9. Saint Barthelemy - 1
 10. Ungern - 1
 11. Chile - 1
 12. Italien - 1

År 2013

Totalt 1318 rapporterade fall.

 • 720 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 20 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 578 (43,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 4
 2. Tyskland - 2
 3. Storbritannien - 2
 4. Afrika - 2
 5. Belgien - 1
 6. Syrien - 1
 7. Dominikanska republiken - 1
 8. Thailand - 1
 9. Norge - 1
 10. Danmark - 1
 11. Estland - 1
 12. Kina - 1
 13. Gambia - 1
 14. Italien - 1

År 2014

Totalt 1159 rapporterade fall.

 • 733 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 24 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 402 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 7
 2. USA - 2
 3. Turkiet - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Litauen - 1
 6. Thailand - 1
 7. Jordanien - 1
 8. Slovakien - 1
 9. Norge - 1
 10. Schweiz - 1
 11. Estland - 1
 12. Kina - 1
 13. Vietnam - 1
 14. Cypern - 1
 15. Grekland - 1

År 2015

Totalt 1314 rapporterade fall.

 • 645 (49,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 660 (50,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Italien - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Norge - 1
 4. Schweiz - 1
 5. Rumänien - 1
 6. Turkiet - 1
 7. Syrien - 1
 8. Ungern - 1

År 2016

Totalt 1351 rapporterade fall.

 • 1 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1350 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2017

Totalt 1367 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1367 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2018

Totalt 1408 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1408 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2019

Totalt 1345 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1345 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.

År 2020

Totalt 445 rapporterade fall.

 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 445 (100,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

Inga länder angivna.