Invasiv pneumokockinfektion har tidigare övervakats genom den frivilliga laboratorierapporteringen, men från och med den 1 juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Under halvåret juli till december 2004 rapporterades 406 fall av invasiv pneumokocksjukdom enligt Smittskyddslagen. Tillsammans med de 818 fall som anmälts i den frivilliga laboratorierapporten mellan januari och juni samma år ger detta totalt 1 224 fall under 2004. Invasiv pneumokocksjukdom har en klar säsongsvariation med majoriteten av antalet fall rapporterade under årets första månader.

Under 2004 hade 94 % av fallen pneumokocker isolerade i blod och 4,5 % i likvor. Nästan hälften av alla fall var 65 år eller äldre, och endast enstaka fall var barn. Dessa siffror överensstämmer väl med vad som tidigare noterats i den frivilliga laboratorierapporten.

Under 2004 genomfördes en aktiv övervakning av invasiva pneumokockinfektioner i Stockholm. Totalt ca 240 pneumokocker insamlades. De vanligaste serotyperna var typ 14 och 4 med 12 % vardera, typ 9V med 10 %, följt av typ 6B, 23F, och 19F i sjunkande ordning.