Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag-tarminfektion (gastroenterit) hos främst småbarn i åldern 6–24 månader. I höginkomstländer såsom Sverige orsakar det hög morbiditet men låg mortalitet.

Rotavirusinfektioner ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram men är inte någon anmälningspliktig sjukdom. Sedan 2007 följer Folkhälsomyndigheten vilka genotyper av rotavirus som cirkulerar i Sverige.

Under 2016 tog Folkhälsomyndigheten fram ett beslutsunderlag där vi rekommenderade införande av rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I september 2019 infördes rotavirusvaccin i vaccinationsprogrammet.

Sjukdomsinformation

Rotavirusinfektion säsongen 2015–2016

Denna rapport är en årlig lägesrapport om rotavirus och vilka genotyper som cirkulerar i landet. Rotavirussäsongen räknas från 1 september t.o.m. 31 augusti och prover samlas in på frivillig basis från sju landsting/regioner i Sverige.

Rotavirusinfektion säsongsrapport 2015–2016 (PDF, 249 kB)