Rotavirus är ett mycket smittsamt virus som orsakar magsjuka, främst hos småbarn mellan 6 och 24 månaders ålder. I höginkomstländer som Sverige är det många som blir sjuka, men få som dör av infektionen. Sedan september 2019 ingår rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Den 1 juli 2022 blev sjukdomen anmälningspliktig, men fördröjd rapportering i början gör att vissa fall redovisas på en annan månad än när de diagnosticerades.

Rotavirusinfektioner ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram. Sedan 2007 följer Folkhälsomyndigheten vilka genotyper av rotavirus som cirkulerar i Sverige. Resultaten publiceras en gång per år, och sträcker sig över en säsong. Klicka på fliken Årsrapport för att ta del av denna statistik.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,632/1,260/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,640/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/02/0,592/0,590/02/0,590/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,760/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/02/0,545/1,360/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/01/0,490/05/2,462/0,980/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/07/0,505/0,361/0,073/0,210/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/01/0,040/023/0,954/0,170/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,331/0,330/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/02/0,710/04/1,415/1,770/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/010/3,641/0,364/1,460/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/06/2,151/0,360/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/015/0,8615/0,863/0,172/0,110/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/02/0,650/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/03/0,6410/2,131/0,212/0,430/00/0
Totalt0/00/00/00/00/00/031/0,3046/0,4452/0,5031/0,300/00/0