RS-rapport vecka 11, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 24 mars 2023 och redovisar RSV-läget vecka 11 (13–19 mars).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) avtar men epidemin pågår ännu. Antalet bekräftade fall ökade något mellan vecka 10 och 11. Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård.

Vecka 11 rapporterades 292 fall av RSV, vilket är 25 fler fall jämfört med föregående vecka. Vecka 11 var antalet rapporterade fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor, en statistiskt säkerställd skillnad. Under vecka 11 har 67 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år, och 38 fall bland barn under 1 år, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 11 rapporterades 167 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är på samma nivå som föregående vecka.

Under vecka 11 analyserades sammanlagt 6 337 prover för RSV, vilket är på samma nivå som de senaste veckorna. Andelen positiva prover var 5 procent vecka 11, vilket är på samma nivå som för vecka 10. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en knapp tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 11 analyserades vid dessa laboratorier 147 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 9 procent positiva, vilket är på samma nivå som för vecka 10.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 11 2023 har totalt 14 357 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 38 procent (5 512 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 944 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 36 procent (5 213 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i Europa

I Danmark är antalet fall av RSV nere på låga nivåer. Antalet fall har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. I Norge har antalet fall av RSV minskat sedan vecka 5 och är nu nere på låga nivåer. Antal barn under 5 år som läggs in på sjukhus har minskat betydligt de senaste veckorna.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 11 har 292 RSV-fall rapporterats vilket är en ökning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 6 000 prover har rapporterats för vecka 11.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Under vecka 11 var 5 procent av proverna positiva, vilket är på samma nivå som vecka 10.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, omkring 20 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 30 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är på samma nivå vecka 11 som föregående vecka.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, 8 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 5 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är på samma nivå vecka 11 som 10, högst i Norrland med runt 20 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 11 Antal fall vecka 11 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 11 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 11 per 100 000 invånare
Blekinge 7 4 250 157
Dalarna 20 7 407 141
Gotland 8 13 76 125
Gävleborg 7 2 291 101
Halland 10 3 437 128
Jämtland/ Härjedalen 10 8 197 149
Jönköping 12 3 735 200
Kalmar 3 1 242 98
Kronoberg 9 4 384 189
Norrbotten 18 7 277 111
Skåne 5 0 855 61
Stockholm 44 2 3 200 132
Sörmland 10 3 602 199
Uppsala 9 2 981 248
Värmland 9 3 632 223
Västerbotten 16 6 252 92
Västernorrland 10 4 671 275
Västmanland 11 4 501 180
Västra Götaland 43 2 2 209 127
Örebro 10 3 586 191
Östergötland 21 4 572 122
Total 292 3 14 357 137
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 11 Antal analyserade prover vecka 11 Andel positiva prover vecka 11 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 7 70 10 250 3 583
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 20 180 11 407 8 370
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 8 49 16 76 813
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 6 195 3 286 4 384
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 10 313 3 437 10 551
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 10 116 9 197 3 630
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 12 348 3 735 9 299
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 3 76 4 242 1 572
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 9 120 8 384 5 367
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 18 204 9 277 13 809
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 5 252 2 855 7 632
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 41 1 397 3 2882 51 324
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 2 0 7 65
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 36 113
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 70 4 275 2 235
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 10 240 4 600 13 658
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 10 267 4 990 20 873
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 9 346 3 632 11 336
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 16 202 8 252 6 994
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 41 80
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 10 243 4 630 11 215
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 11 199 6 497 7 847
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 11 400 3 1 066 12 429
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 8 146 5 433 4 581
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 9 118 8 309 4 225
Västra Götaland Skövde Unilabs 15 188 8 401 5 008
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 10 242 4 586 8 088
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 21 353 6 572 8 243
Total 292 6 337 5 14 357 237 334

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).