RS-rapport vecka 13-14, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 13 april 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 13–14 (27 mars–9 april).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter att avta och är nu på en låg nivå.

Vecka 14 rapporterades 130 fall av RS-virus, vilket är en minskning med 39 procent jämfört med vecka 13 då 212 fall rapporterades. Vecka 14 var antalet rapporterade fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor i Götaland och Svealand, och på oförändrad nivå i Norrland. Fortsatt har barn 0–4 år flest fall sett till antalet invånare i åldersgruppen, följt av åldersgruppen 65 år och äldre. Under vecka 14 rapporterades 35 fall av RS-virus hos barn 0–4 år och 69 fall bland personer 65 år och äldre.

Under vecka 14 analyserades sammanlagt 5 823 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med vecka 13 då 6 246 prover analyserades. Andelen positiva prover var 2 procent vecka 14, jämfört med 3 procent vecka 13. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en tredjedel av alla analyserade prover under säsongen. Under vecka 14 analyserades vid dessa laboratorier 126 prover från barn 0–4 år och andelen positiva i den gruppen var 5 procent, jämfört med 10 procent vecka 13.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 14 2023 har totalt 14 880 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 38 procent (5 628 fall) har varit barn under 5 år och 20 procent (3 021 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 37 procent (5 540 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 14 har 130 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Runt 5800 prover har analyserats vecka 14, vilket är på samma nivå som de senaste veckorna.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Andelen positiva minskar, vecka 14 var 3 procent av proverna positiva. Som högst vecka 1 med 10 procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, vecka 14 omkring 6 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, vecka 14 omkring 8 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen för 0–4 år har minskat över tid, högst var vecka 51 med 116 fall per 100000.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, vecka 14 runt 5 procent vilket är en minskning.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens i Norrland med 3 fall per 100 000 invånare vecka 14.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år högst i Norrland med 15 fall per 100 000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka och för de två senaste veckorna samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RS-virus för aktuell vecka.
Region Antal fall vecka 14 Antal fall vecka 14 per 100 000 invånare Antal fall vecka 13 & 14 Antal fall vecka 13 & 14 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 14 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 14 per 100 000 invånare
Blekinge 4 3 6 4 257 162
Dalarna 5 2 14 5 428 148
Gotland 5 8 5 8 83 136
Gävleborg 7 2 10 3 311 108
Halland 4 1 9 3 451 133
Jämtland Härjedalen 3 2 5 4 203 154
Jönköping 4 1 9 2 754 205
Kalmar 1 0 6 2 258 104
Kronoberg 2 1 7 3 399 196
Norrbotten 17 7 38 15 336 135
Skåne 2 0 4 0 861 61
Stockholm 24 1 54 2 3 296 136
Sörmland 0 0 10 3 623 206
Uppsala 8 2 18 5 1 009 255
Värmland 5 2 15 5 664 234
Västerbotten 11 4 22 8 295 107
Västernorrland 1 0 13 5 612 251
Västmanland 5 2 14 5 527 189
Västra Götaland 11 1 41 2 2 278 131
Örebro 1 0 17 6 619 202
Östergötland 10 2 25 5 616 131
Total 130 1 342 3 14 880 142
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RS-virus per region och laboratorium för de två senaste veckorna och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 13 till 14 Antal analyserade prover vecka 13 till 14 Andel positiva prover vecka 13 till 14 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 6 174 3 257 3 831
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 14 360 4 428 8 930
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 5 70 7 83 923
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 10 331 3 306 4 909
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 9 490 2 451 11 309
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 5 197 3 203 3 934
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 9 668 1 754 10 346
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 6 129 5 258 1 795
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 7 253 3 399 5 742
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 38 330 12 336 14 302
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 4 415 1 861 8 282
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 51 2 872 2 2 975 55 654
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 11 0 7 80
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 36 114
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 109 3 278 2 403
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 10 435 2 621 14 328
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 18 550 3 1 018 21 754
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 15 750 2 664 12 495
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 22 403 5 295 7 578
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 2 0 43 86
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 13 473 3 569 11 914
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 14 357 4 523 8 390
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 20 601 3 1 096 13 462
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 11 306 4 452 5 071
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 4 388 1 316 4 765
Västra Götaland Skövde Unilabs 6 306 2 414 5 475
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 17 536 3 619 8 963
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 25 552 5 616 9 159
Total 342 12 069 3 14 880 256 004

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).