RS-rapport vecka 17-18, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 12 maj 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 17–18 (24 april – 7 maj).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter att avta och är på en mycket låg nivå sedan vecka 17.

Vecka 18 rapporterades 52 fall av RS-virus, vilket är 27 procent färre fall jämfört med vecka 17 då 71 fall rapporterades. Under vecka 18 rapporterades 15 fall av RS-virus hos barn 0–4 år och 26 fall bland personer 65 år och äldre.

Under vecka 18 analyserades sammanlagt 4 931 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med vecka 17 då 5 654 prover analyserades. Andelen positiva prover var 1 procent vecka 18, vilket är samma som för vecka 17.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 18 2023 har totalt 15 360 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 37 procent (5 756 fall) har varit barn under 5 år och 20 procent (3 101 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 38 procent (5 787 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 18 har 52 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Nästan 5 000 prover har analyserats vecka 18, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Samma andel positiva prover vecka 18 som vecka 17. Under vecka 18 var 1 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Låg incidens bland alla åldersgrupper.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Låg incidens bland barn under 5 år.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar har sjunkit sedan vecka 51.

Geografisk fördelning

Figur 3a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är låg i alla landsdelar.

Figur 3b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 18 i alla landsdelar.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 17, antal fall per 100 000 invånare vecka 17 samt vecka 18 och kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 17 Antal fall vecka 17 per 100 000 invånare Antal fall vecka 18 Antal fall vecka 18 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 18 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 18 per 100 000 invånare
Blekinge 0 0 3 2 268 169
Dalarna 6 2 5 2 443 154
Gotland 1 2 1 2 89 146
Gävleborg 5 2 0 0 327 114
Halland 1 0 2 1 458 135
Jämtland Härjedalen 1 1 - - 208 158
Jönköping 2 1 1 0 764 208
Kalmar 1 0 0 0 261 106
Kronoberg 5 2 2 1 416 205
Norrbotten 3 1 2 1 349 140
Skåne 0 0 2 0 864 62
Stockholm 13 1 10 0 3 379 140
Sörmland 4 1 2 1 648 215
Uppsala 1 0 4 1 1 023 259
Värmland 2 1 2 1 679 240
Västerbotten 4 1 0 0 318 116
Västernorrland 3 1 - - 714 292
Västmanland 1 0 0 0 540 194
Västra Götaland 5 0 8 0 2 328 133
Örebro 3 1 4 1 636 207
Östergötland 10 2 4 1 648 138
Total 71 1 52 0 15 360 147

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 17 till 18 Antal analyserade prover vecka 17 till 18 Andel positiva prover vecka 17 till 18 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 3 129 2 268 4 114
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 11 336 3 443 9 630
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 66 3 89 1 019
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 5 286 2 322 5 594
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 446 1 458 12 219
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 1 91 1 208 4 191
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 3 607 0 764 11 597
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 1 49 2 261 1 960
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 7 220 3 416 6 222
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 5 198 3 349 14 758
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 2 329 1 864 8 978
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 21 2 590 1 3 052 61 161
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 15 7 8 108
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 . 37 120
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 97 1 282 2 621
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 6 437 1 646 15 217
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 5 480 1 1 032 22 817
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 4 710 1 679 13 903
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 4 365 1 318 8 387
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 . 43 86
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 3 431 1 671 12 805
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 1 141 1 536 8 871
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 4 685 1 1 112 15 101
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 1 251 0 456 5 630
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 5 326 2 326 5 411
Västra Götaland Skövde Unilabs 3 240 1 434 6 054
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 7 540 1 636 10 003
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 14 520 3 648 10 219
Total 123 10 585 1 15360 278 806

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).