RS-rapport vecka 19–20, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 26 maj 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 19–20 (8 maj–21 maj).

Läget i Sverige

Smittspridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) fortsätter att avta och har varit på en mycket låg nivå sedan vecka 17. Nu tar veckorapporterna för RS-virus uppehåll och rapporteringen startar igen vecka 40. Under juli publiceras en sammanfattning av säsongen 2022–2023. Vi vill tacka alla laboratorier och barnkliniker som har rapporterat data för RS-virus under säsongen

Vecka 20 rapporterades 26 fall av RS-virus, vilket är 47 procent färre fall jämfört med vecka 19 då 49 fall rapporterades. Under vecka 20 rapporterades 3 fall av RS-virus hos barn 0–4 år och 22 fall bland personer 65 år och äldre.

Under vecka 20 analyserades sammanlagt 4 819 prover för RS-virus, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med vecka 19 då 5151 prover analyserades. Andelen positiva prover var 0,5 procent vecka 20, och 1 procent vecka 19.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 20 2023 har totalt 15 439 fall av RS-virus rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 37 procent (5 756 fall) har varit barn under 5 år och 20 procent (3 098 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 38 procent (5 836 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 20 har 26 fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Runt 4700 prover har analyserats vecka 20, antalet har minskat.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Under vecka 10 var 0,5 procent positiva, andelen har minskat.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Låg incidens av RS-virus för alla åldersgrupper.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Låg incidens bland alla åldrar för barn under 5 år.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är låg och har sjunkit sedan vecka 51.

Geografisk fördelning

Figur 3a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är låg i alla landsdelar.

Figur 3b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är mycket låg vecka 20 i alla landsdelar.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 17, antal fall per 100 000 invånare vecka 19 samt vecka 20 och kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 19 Antal fall vecka 19 per 100 000 invånare Antal fall vecka 20 Antal fall vecka 20 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 20 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 20 per 100 000 invånare
Blekinge 3 2 0 0 270 170
Dalarna 1 0 0 0 444 154
Gotland 1 2 1 2 91 149
Gävleborg 5 2 2 1 334 116
Halland 2 1 1 0 461 135
Jämtland Härjedalen 1 1 1 1 211 160
Jönköping 1 0 3 1 768 209
Kalmar 0 0 0 0 261 106
Kronoberg 1 0 0 0 417 205
Norrbotten 3 1 5 2 357 143
Skåne 2 0 1 0 866 62
Stockholm 7 0 3 0 3 389 140
Sörmland 3 1 1 0 652 216
Uppsala 2 1 2 1 1 027 260
Värmland 0 0 0 0 678 239
Västerbotten 3 1 1 0 322 117
Västernorrland 0 0 0 0 718 253
Västmanland 1 0 0 0 541 194
Västra Götaland 8 0 3 0 2 339 134
Örebro 2 1 0 0 638 208
Östergötland 3 1 2 0 653 139
Total 49 0 26 0 15 439 147

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 19 till 20 Antal analyserade prover vecka 19 till 20 Andel positiva prover vecka 19 till 20 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 3 132 2 270 4 246
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 371 0 444 10 004
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 68 3 91 1 087
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 7 289 2 329 5 883
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 441 1 461 12 660
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 2 131 2 211 4 400
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 4 499 1 768 12 098
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 87 0 261 2 072
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 1 222 0 417 6 444
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 6
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 8 224 4 357 14 982
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 3 305 1 866 9 287
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 10 2 553 0 3 062 63 714
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 6 0 8 114
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0 37 122
Stockholm Unilabs, Stockholm 0 89 0 282 2 710
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 2 4
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 4 465 1 650 15 682
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 4 455 1 1 036 23 292
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 0 607 0 678 14 510
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 4 315 1 322 8 702
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 1 0 43 87
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 0 413 0 675 13 218
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 1 258 0 537 9 305
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 7 480 1 1 119 15 589
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 2 237 1 458 5 867
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 2 234 1 328 5 645
Västra Götaland Skövde Unilabs 0 196 0 434 6 250
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 2 474 0 638 10 477
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 5 416 1 653 10 635
Total 75 9 970 1 15 336 289 092

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).