RS-rapport vecka 40-41, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 21 oktober 2022 och redovisar RSV-läget vecka 40–41 (3–16 oktober).

Den frivilliga övervakningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) startade under vecka 40 och pågår fram till vecka 20 2023. Läs mer under Kommentarer till statistiken.

Läget i Sverige

Under vecka 41 ökade antalet rapporterade fall av RSV något, jämfört med vecka 40, men ännu har inte epidemin startat. Under vecka 41 rapporterades 45 fall av RSV, jämfört med 16 fall vecka 40 (Figur 1). Vecka 41 analyserades sammanlagt 6 516 prover för RSV, vilket är på ungefär samma nivå som vecka 40 då 6 686 prover analyserades (Figur 2).

Fall har rapporterats från 17 av 21 regioner under vecka 40–41. Små barn står för en stor del av de bekräftade fallen, 39 procent av fallen vecka 40–41 var under 1 år.
Under sommaren rapporterades data från ett fåtal laboratorier och endast sporadiska fall rapporterades mellan vecka 21–39.

På nationell nivå brukar RSV präglas av ett vartannat år mönster, med sen start och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig start och hög aktivitet den följande säsongen (Figur 3). Det mönstret har ändrats på grund av covidpandemin och under säsongen 2020-2021 sågs ett mycket lågt antal rapporterade fall. Sensommaren 2021 började en intensiv RSV-epidemi i Sverige som bland barn under 5 år nådde sin topp under oktober 2021 (se Läs mer). Det är svårt att förutspå hur kommande säsong kommer att se ut.

Läget i Skandinavien

Enligt Statens Serum Institut i Danmark har antalet fall av RSV ökat snabbt de senaste veckorna. Under vecka 41 rapporterades cirka 700 fall och drygt 20 procent av de analyserade proverna var positiva. Folkehelseinstituttet i Norge har vecka 40 analyserat 3 861 prover varav 23 var positiva (1 procent), vilket var på samma nivå som vecka 39.

Tabell- och figursamling

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per vecka för säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Vecka 40 har 15 fall och vecka 41 45 fall.

Figur 2. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning vecka 40-41, drygt 6000 prover har rapporterats för vardera vecka.

Över tid (figur 3) noteras en ökande trend i antalet fall. Ökningen beror till stor del på ökad provtagning och känsligare diagnostik.

Figur 3. Antal rapporterade fall av RSV per vecka, vecka 40 2004 till vecka 20 2022.

RSV präglas av ett vartannat år mönster, 2021-2022 rapporterades betydligt högre antal fall föregående säsonger.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt för de två senaste veckorna och kumulativt antal fall för säsongen 2022–2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 41 Antal fall vecka 41 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongsstart Antal fall totalt från säsongsstart per 100 000 invånare
Blekinge 1 0,6 2 1,3
Dalarna 1 0,3 1 0,3
Gotland 0 0,0 0 0,0
Gävleborg 0 0,0 2 0,7
Halland 0 0,0 1 0,3
Jämtland/ Härjedalen 0 0,0 0 0,0
Jönköping 0 0,0 1 0,3
Kalmar 0 0,0 0 0,0
Kronoberg 2 1,0 4 2,0
Norrbotten 1 0,4 1 0,4
Skåne 2 0,1 6 0,4
Stockholm 10 0,4 15 0,6
Sörmland 0 0,0 0 0,0
Uppsala 3 0,8 3 0,8
Värmland 8 2,8 8 2,8
Västerbotten 1 0,4 1 0,4
Västernorrland 5 2,0 5 2,0
Västmanland 4 1,4 4 1,4
Västra Götaland 2 0,1 2 0,1
Örebro 2 0,7 2 0,7
Östergötland 3 0,6 3 0,6
Total 45 0,4 61 0,6
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium/ barnsjukhus/ barnklinik Antal rapporterade fall vecka 41 Antal analyserade prover vecka 41 Antal fall totalt rapporterade fall från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 1 110 2 220
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 291 1 608
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 15 0 21
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 0 70 2 142
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 0 282 1 556
Jämtland/ Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 80 0 158
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 0 129 1 266
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 25 0 73
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 2 172 4 367
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 1 713 1 1400
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 2 118 6 230
Stockholm Karolinska Universitetslaboratoriet 8 1 690 13 3541
Stockholm Barnakuten Sachsska, Södersjukhuset
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 0 0 2
Stockholm Unilabs, Stockholm 2 53 2 103
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 0 459 0 948
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 3 340 3 805
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 365 8 727
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 1 316 1 646
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 2 5 2 9
Västernorrland Klinisk mikrobiologi, Sundsvall 3 326 3 685
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 4 256 4 457
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska (b) 2 85 2 191
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 0 91 0 91
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Södra Älvsborgs sjukhus 0 147 0 286
Västra Götaland Unilabs, Skövde 0 120 0 229
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 2 170 2 291
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 3 88 3 150
Totalt 45 6 516 61 13 202

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) För Klinisk Bakteriologi/Virologi vid Sahlgrenska saknas prover från akutdiagnostiken som utförs av klinisk kemi, dessa kommer att efterrapporternas.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.