RS-rapport vecka 44, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 november 2022 och redovisar RSV-läget vecka 44 (31 oktober – 6 november).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har ökat och under vecka 44 passerades tröskelvärdet för epidemistart på nationell nivå. Sedan vecka 40 har det rapporterats fall från alla regioner förutom Gotland (Tabell 1). Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Under vecka 44 rapporterades 147 fall av RSV nationellt, jämfört med 80 fall vecka 43 (Figur 1A). Under vecka 44 analyserades sammanlagt 7 133 prover för RSV, vilket är 2 procent färre jämfört med vecka 43 (Figur 1C). Andelen positiva prover var 2 procent vecka 44, jämfört med 1 procent vecka 43.

Under perioden vecka 40–44 har totalt 337 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 72 procent (241 fall) har varit barn under 5 år och 36 procent (121 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 15 procent (49 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre (Figur 2).

Läget i världen

Enligt Statens Serum Institut i Danmark fortsätter antalet fall av RSV att öka. Under vecka 44 rapporterades cirka 900 fall och närmare 30 procent av de analyserade proverna var positiva.

I USA ses en ovanligt hög nivå av RSV för årstiden och fortsatt många sjukhusvårdade barn i flera delar av landet. Under säsongen hittills har incidensen varit 9 sjukhusinläggningar relaterade till RSV per 100 000 invånare.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018-2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 44 har 147 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning vecka 40-44, runt 7000 prover har rapporterats för vardera vecka.

Figur 1C. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Liknande provtagning vecka 44 som tidigare veckor under säsongen och drygt 7 000 prover har rapporterats.

Ålders- och könsfördelning

Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per kön och åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall av RSV syns bland barn under 5 år följt av åldersgruppen 65 år och äldre.

Geografisk fördelning

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 44 Antal fall vecka 44 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 44 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 44 per 100 000 invånare
Blekinge 1 0,6 3 1,9
Dalarna 1 0,3 3 1,0
Gotland 0 0,0 0 0,0
Gävleborg 5 1,7 8 2,8
Halland 5 1,5 9 2,6
Jämtland Härjedalen 0 0,0 1 0,8
Jönköping 0 0,0 5 1,4
Kalmar 7 2,8 13 5,3
Kronoberg 4 2,0 15 7,4
Norrbotten 2 0,8 5 2,0
Skåne 33 2,4 65 4,6
Stockholm 42 1,7 91 3,8
Sörmland 6 2,0 8 2,7
Uppsala 3 0,8 8 2,0
Värmland 8 2,8 23 8,1
Västerbotten 0 0,0 2 0,7
Västernorrland 2 0,8 9 3,7
Västmanland 1 0,4 10 3,6
Västra Götaland 25 1,4 43 2,5
Örebro 1 0,3 8 2,6
Östergötland 1 0,2 8 1,7
Total 147 1,4 337 3,2
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 44 Antal analyserade prover vecka 44 Andel positiva prover vecka 44 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 1 112 0,9 3 542
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 318 0,3 3 1 495
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 8 0,0 0 44
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 5 83 6,0 8 369
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 5 278 1,8 9 1 452
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 96 0,0 1 519
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 0 153 0,0 5 743
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 7 23 30,4 13 156
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 4 231 1,7 15 978
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 2
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 2 833 0,2 5 3 731
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 33 199 16,6 65 715
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 37 1 825 2,0 81 8 990
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 0 0 3
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 7 42,9 5 18
Stockholm Unilabs, Stockholm 2 66 3,0 5 337
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 6 471 1,3 8 2 371
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 3 248 1,2 8 1 589
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 8 306 2,6 23 1 700
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 0 273 0,0 2 1 483
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 1 0,0 2 17
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 2 328 0,6 7 1 677
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 1 251 0,4 10 1 176
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 17 372 4,6 30 1 613
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 1 125 0,8 1 678
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 3 106 2,8 3 413
Västra Götaland Skövde Unilabs 4 110 3,6 9 597
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 1 203 0,5 8 824
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 107 0,9 8 450
Total 147 7 133 2,1 337 34 682

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.