RS-rapport vecka 45, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 18 november 2022 och redovisar RSV-läget vecka 45 (7-13 november).

Läget i Sverige

Nationellt har antalet rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatt att öka. Antalet fall ökar i samtliga landsdelar (Figur 3). Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Vecka 45 rapporterades 182 fall, vilket är en ökning med 21 procent från vecka 44. Under vecka 45 analyserades sammanlagt 7 626 prover för RSV, vilket är en ökning med 7 procent från vecka 44. Andelen positiva prover var 2 procent vecka 45, vilket är på samma nivå som vecka 44.

Sedan säsongstart vecka 40 har totalt 522 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 71 procent (369 fall) har varit barn under 5 år och 34 procent (177 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 15 procent (79 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. Könsfördelningen av de rapporterade fallen är jämn i alla åldersgrupper.

Läget i Skandinavien

Enligt Statens Serum Institut i Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att öka. Under vecka 45 rapporterades nästan 1 000 fall och cirka 30 procent av de analyserade proverna var positiva. Folkehelseinstituttet i Norge har rapporterat en liten ökning av fall de senast veckorna, cirka 2 procent positiva prover av drygt 4 000 analyserade prover under vecka 43.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 45 har 182 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning vecka 40-45, drygt 7600 prover har rapporterats för vecka 45.

Figur 1C. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

7 626 prover har rapporterats från vecka 45.

Ålders- och könsfördelning

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats i åldersgruppen 0-4 år med 21 fall per 100 000.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats bland barn yngre än ett år, med 48 fall per 100 000.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen ökar i alla landsdelar vecka 45.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 45 Antal fall vecka 45 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 45 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 45 per 100 000 invånare
Blekinge 4 2,5 7 4,4
Dalarna 1 0,3 4 1,4
Gotland 0 0,0 0 0,0
Gävleborg 4 1,4 12 4,2
Halland 6 1,8 15 4,4
Jämtland Härjedalen 0 0,0 1 0,8
Jönköping 3 0,8 8 2,2
Kalmar 6 2,4 19 7,7
Kronoberg 9 4,4 24 11,8
Norrbotten 0 0,0 5 2,0
Skåne 29 2,1 94 6,7
Stockholm 46 1,9 137 5,7
Sörmland 4 1,3 13 4,3
Uppsala 5 1,3 13 3,3
Värmland 13 4,6 36 12,7
Västerbotten 4 1,5 6 2,2
Västernorrland 8 3,3 17 7,0
Västmanland 2 0,7 12 4,3
Västra Götaland 35 2,0 80 4,6
Örebro 2 0,7 10 3,3
Östergötland 1 0,2 9 1,9
Total 182 1,7 522 5,0
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 45 Antal analyserade prover vecka 45 Andel positiva prover vecka 45 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 4 108 3,7 7 650
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 1 299 0,3 4 1 797
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 20 0,0 0 64
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 4 117 3,4 12 486
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 6 299 2,0 15 1 751
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 82 0,0 1 601
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 3 218 1,4 8 963
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 6 41 14,6 19 197
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 9 178 5,1 24 1 156
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 1 0,0 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 874 0,0 5 4 605
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 29 187 15,5 94 902
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 41 1 856 2,2 122 10 846
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 0 0 3
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 2 15 13,3 7 33
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 64 4,7 8 401
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 4 497 0,8 13 2 868
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 5 323 1,5 13 1 920
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 13 330 3,9 36 2 030
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 4 311 1,3 6 1 794
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 0 2 17
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 8 362 2,2 15 2 039
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 2 244 0,8 12 1 420
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 24 394 6,1 54 2 009
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 4 158 2,5 5 836
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 7 121 5,8 10 534
Västra Götaland Skövde Unilabs 0 133 0,0 11 730
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 2 269 0,7 10 1 093
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 125 0,8 9 575
Total 182 7 626 2,4 522 42 323

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.