RS-rapport vecka 46, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 november 2022 och redovisar RSV-läget vecka 46 (14 – 20 november).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har fortsatt att öka. Vecka 46 rapporterades 228 fall, vilket är 18 procent fler än vecka 45 (Figur 1A). Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Under vecka 46 analyserades sammanlagt 7 212 prover för RSV, vilket är något färre jämfört med vecka 45. Andelen positiva prover var 3 procent vecka 46, vilket är på samma nivå som vecka 45.

Hittills under övervakningsperioden (vecka 40–46) har totalt 760 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 69 procent (526 fall) har varit barn under 5 år och 35 procent (267 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 15 procent (115 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i könsfördelningen av de rapporterade fallen i någon åldersgrupp.

Läget i världen

Den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar om att flera länder har sett ökningar av RSV under de senaste veckorna, bland annat Frankrike, Irland, Portugal och Tyskland. Fallen är främst bland barn under 5 år och det är i flera länder en tidigare epidemistart än vanligt.

Även i USA har en omfattande smittspridning av RSV pågått en tid med en tidigare start jämfört med en vanlig säsong. Ett ökat antal sjukhusinläggningar rapporteras.

Enligt Statens Serum Institut i Danmark har antalet fall av RSV minskat något under vecka 46. Under vecka 46 rapporterades cirka 900 fall och nästan 30 procent av de analyserade proverna var positiva. Folkehelseinstituttet i Norge rapporterade en ökning från låga nivåer (3 procent positiva prover under vecka 45) och framförallt ses en ökning hos barn under 5 år.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Övervakningen för säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21 grund av ökat antal fall, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 46 har 228 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Hög provtagning vecka 40-46, runt 7 000 prover har rapporterats för vardera vecka.

Figur 1C. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Något minskande provtagning vecka 46 och 7 200 prover har rapporterats.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats i åldersgruppen 0-4 år med 26 fall per 100 000.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats bland barn yngre än ett år med 76 fall per 100 000.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen ökar i Götaland vecka 46.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 46 Antal fall vecka 46 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 46 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 46 per 100 000 invånare
Blekinge 3 1,9 10 6,3
Dalarna 2 0,7 6 2,1
Gotland 0 0,0 0 0,0
Gävleborg 4 1,4 16 5,6
Halland 13 3,8 28 8,2
Jämtland/ Härjedalen 0 0,0 1 0,8
Jönköping 14 3,8 22 6,0
Kalmar 3 1,2 17 6,9
Kronoberg 8 3,9 32 15,7
Norrbotten 0 0,0 5 2,0
Skåne 37 2,6 131 9,3
Stockholm 53 2,2 200 8,3
Sörmland 4 1,3 18 6,0
Uppsala 0 0,0 13 3,3
Värmland 21 7,4 57 20,1
Västerbotten 4 1,5 10 3,6
Västernorrland 6 2,5 27 11,1
Västmanland 6 2,2 18 6,5
Västra Götaland 47 2,7 127 7,3
Örebro 2 0,7 12 3,9
Östergötland 1 0,2 10 2,1
Total 228 2,2 760 7,3
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 46 Antal analyserade prover vecka 46 Andel positiva prover vecka 46 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 3 124 2,4 10 774
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 2 285 0,7 6 2 087
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 0 19 0,0 0 83
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 4 90 4,4 16 576
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 13 289 4,5 28 2 040
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 86 0,0 1 687
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 14 185 7,6 22 1 150
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 3 34 8,8 17 231
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 8 207 3,9 32 1 363
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 3
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 796 0,0 5 5 401
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 37 208 17,8 131 1 110
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 52 1 840 2,8 184 12 686
Stockholm SYNLAB, Stockholm 0 2 0,0 0 5
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 7 33
Stockholm Unilabs, Stockholm 1 54 1,9 9 455
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0,0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 4 500 0,8 18 3 368
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 0 301 0,0 13 2 229
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 21 330 6,4 57 2360
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 4 311 1,3 10 2 105
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 6 6 100,0 12 28
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 0 386 0,0 15 2 425
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 6 18 1 426
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 34 419 8,1 88 2 474
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 3 126 2,4 8 962
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 4 114 3,5 14 648
Västra Götaland Skövde Unilabs 6 131 4,6 17 861
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 2 213 0,9 12 1 306
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 1 150 0,7 10 725
Total 228 7 212 3,2 760 49 601

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.