RS-rapport vecka 49, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 16 december 2022 och redovisar RSV-läget vecka 49 (5–11 december).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har ökat varje vecka sedan epidemistarten vecka 44 och med kraftiga ökningar under vecka 48 och 49. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Det är viktigt att tänka på att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Under vecka 49 rapporterades 926 fall av RSV, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med vecka 48. Av de rapporterade fallen vecka 49 var 55 procent (509 fall) barn under fem år och 26 procent (241 fall) var barn under 1 år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 22 procent (205 fall). Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 49 var högst i Svealand med 10 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 8 och Norrland med 6 fall per 100 000 invånare. Även i åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall högst i Svealand med 97 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 82 och Norrland med 66 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 49 analyserades sammanlagt 12 484 prover för RSV, vilket är en ökning med 24 procent från vecka 48. Andelen positiva prover var 7 procent vecka 49 jämfört med 6 procent vecka 48. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 49 analyserades vid dessa laboratorier 345 prover från barn under 5 år, av vilka 52 procent var positiva.

Hittills under säsongen (vecka 40–49) har totalt 2 627 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 62 procent (1 627 fall) har varit barn under 5 år och 31 procent (826 fall) har varit barn under 1 år. Totalt 412 (16 procent) fall av RSV har rapporterats bland spädbarn 0–3 månaders ålder. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills har 19 procent (501 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (53 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 57 procent är pojkar.

Läget i Världen

Det råder en hög smittspridning av RSV, influensa och covid-19 inom EU/EEA och Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC gick under vecka 49 ut med att det råder hög risk för en stor belastning på vården den kommande tiden. Flera länder rapporterar om ett ökande antal sjukhusvårdade barn med RS-infektion, exempelvis Frankrike, Spanien, Tyskland och Nederländerna.

Intensified circulation of respiratory syncytial virus (RSV) and associated hospital burden in the EU/EEA (ecdc.europa.eu)

I Danmark fortsätter antalet RSV-fall att minska, efter att ha haft en tidig säsongsstart med en topp vecka 45. Årets säsong i Danmark har haft ett högt antal fall och ett högt antal sjukhusvårdade fall varav många barn under 1 år. I Norge ses en ökning av antalet RSV-fall vecka 48 och även en ökning av antalet sjukhusvårdade RSV-fall.

I USA har ökningen av antalet rapporterade fall av RSV stannat av och antalet fall minskat något men ligger kvar på en hög nivå. Även i USA sågs en tidigare start och fler sjukhusvårdade RSV-fall jämfört med säsongerna före pandemin. Australien rapporterar om ett ovanligt högt antal fall för den gångna RSV-säsongen.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 49 har runt 900 fall rapporterats vilket är fler än föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Antalet provtagna ökar, drygt 12000 prover har rapporterats för vecka 49.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Ökande trend i andelen positiva över tid.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Flest fall har rapporterats i åldersgruppen 0-4 år som ökar brant.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Antalet fall ökar, flest fall har rapporterats bland barn yngre än ett år.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

 Antal provtagna ökar mest i gruppen över 65 år.

Figur 3B. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover vecka 49 är gruppen 0-4 år med 52 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen ökar i alla landsdelar vecka 49.

Figur 4B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen bland barn 0-4 år ökar i alla landsdelar vecka 49.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.
Region Antal fall vecka 49 Antal fall vecka 49 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 49 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 49 per 100 000 invånare
Blekinge 24 15 40 25
Dalarna 17 6 38 13
Gotland 2 3 5 8
Gävleborg 18 6 52 18
Halland 30 9 103 30
Jämtland Härjedalen 11 8 12 9
Jönköping 40 11 119 32
Kalmar 15 6 52 21
Kronoberg 26 13 82 40
Norrbotten 6 2 17 7
Skåne 108 8 341 24
Stockholm 252 10 693 29
Sörmland 25 8 60 20
Uppsala 57 14 132 33
Värmland 46 16 174 61
Västerbotten 14 5 29 11
Västernorrland 27 11 77 32
Västmanland 23 8 68 24
Västra Götaland 131 8 415 24
Örebro 24 8 59 19
Östergötland 30 6 59 13
Total 926 9 2 627 25
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell rapportvecka och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 49 Antal analyserade prover vecka 49 Andel positiva prover vecka 49 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 24 328 7 40 1 380
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 17 530 3 38 3 335
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 2 33 6 5 157
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 18 206 9 52 1 067
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 30 452 7 103 3 121
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 11 238 5 12 1 193
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 40 545 7 119 2 109
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 15 80 19 52 416
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 26 335 8 82 2 133
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 6 770 1 17 7 654
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 108 440 25 341 2 036
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 227 2616 9 622 19 433
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 2 50 1 12
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 6 50 21 67
Stockholm Unilabs, Stockholm 21 103 20 49 723
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 0 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 25 613 4 60 5 098
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 57 1342 4 132 6 057
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 46 520 9 174 3 719
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 14 439 3 29 3 255
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 17 37
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 27 541 5 60 3 863
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 23 483 5 68 2 850
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 67 437 15 254 3 963
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 29 47 1 245
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 21 289 7 59 1 251
Västra Götaland Skövde Unilabs 14 310 5 55 1 549
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 24 391 6 59 2 192
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 30 435 7 59 1 551
Total, alla län 926 12 484 7 2 627 81 471

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för 26 procent av landets totalantal analyserade prover under säsongen.