RS-rapport vecka 51-52, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 januari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 51-52 (19 december – 1 januari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortsatt på en hög nivå vecka 51 och vecka 52. Rapportering, provtagning och vårdsökande påverkas av jul- och nyårshelgerna, vilket försvårar bedömningen av läget. Det är viktigt att tänka på att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion. På det sättet minskar vi smittspridningen av flera luftvägsvirus. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Råd till personer som har nära kontakt med spädbarn är att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektion samt att undvika kontakt med förkylda personer. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

Information på 1177.se om RS-virus hos barn

Vecka 51 rapporterades 1 555 fall av RSV och vecka 52 rapporterades 1 538 fall, vilket är en ökning med 28 procent mellan vecka 50 och 51 och en oförändrad nivå mellan vecka 51 och 52. Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 51 och 52 fanns som tidigare i gruppen barn 0–4 år. En viss minskning sågs i åldersgruppen 0–4 år men det är för tidigt att säga om toppen är nådd. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare vecka 52 var högst i Svealand med 18 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 13 fall och Norrland med 12 fall per 100 000 invånare. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall högst i Svealand med 119 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland med 87 och Norrland med 73 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 51 analyserades sammanlagt 18 360 prover för RSV och vecka 52 analyserades 16 716, vilket är en minskning med 9 procent mellan vecka 51 och 52. Andelen positiva prover var 8 procent vecka 51 och 9 procent vecka 52. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 52 analyserades vid dessa laboratorier 352 prover från barn under 5 år. Av dessa prover var 44 procent positiva, vilket är en minskning från vecka 51 då andelen positiva var 52 procent.

Under perioden vecka 40–52 har totalt 7 012 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 50 procent (3 513 fall) har varit barn under 5 år och 26 procent (1 808 fall) har varit barn under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 26 procent (1 827 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre. I åldersgruppen barn under 5 år har det hittills under säsongen varit signifikant fler rapporterade fall av RSV bland pojkar (54 procent) och störst skillnad mellan könen ses bland barn under 1 år där 56 procent är pojkar, liksom tidigare säsonger.

Läget i Skandinavien

I Danmark fortsätter antalet RSV-fall att minska vecka 52, efter att ha haft en tidig säsongsstart med en topp vecka 45. Årets säsong i Danmark har haft ett högt antal fall och ett högt antal sjukhusvårdade fall varav många barn under 1 år. I Norge ses en fortsatt ökning av antalet RSV-fall vecka 50 och även en ökning av antalet sjukhusvårdade RSV-fall.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV från säsong 2018–2019 till 2021-2022 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2022–2023.

Vecka 52 har runt 1500 RSV-fall rapporterats vilket är på samma nivå som föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Drygt 16000 prover har rapporterats för vecka 52 vilket är en hög nivå.

Figur 1C. Andel positiva prover för RSV säsongerna 2018–2019 till 2022–2023.

Ökande trend i andelen positiva över tid, 9 procent positiva under vecka 52.

Åldersfördelning

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, runt 100 per 100000 invånare.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell rapportvecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, runt 280 per 100000 invånare.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3A. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, runt 2900.

Figur 3B. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 40, 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover är bland barn 0 till 4 med 42 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

 Incidensen är högst i Svealand med 18 fall per 100000 invånare

Figur 4B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 40 2022 till och med aktuell rapportvecka.

Incidensen bland barn 0 till 4 år minskar något vecka 52, högst i Svealand med runt 120 fall per 100000 invånare.

Tabellen (tabell 1) visar antal laboratorieverifierade fall av RSV aktuell rapportvecka, antal fall per 100 000 invånare aktuell rapportvecka samt för de två senaste veckorna och kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023 med start vecka 40 2022, per region.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV.
Region Antal fall vecka 52 Antal fall vecka 52 per 100 000 invånare Antal fall vecka 51 & 52 Antal fall vecka 51 & 52 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 52 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 52 per 100 000 invånare
Blekinge 22 14 45 28 114 72
Dalarna 52 18 79 27 140 49
Gotland 6 10 17 28 27 44
Gävleborg 42 15 76 26 148 51
Halland 53 16 95 28 233 68
Jämtland Härjedalen 19 14 31 23 63 48
Jönköping 85 23 168 46 334 91
Kalmar 38 15 60 24 136 55
Kronoberg 35 17 83 41 195 96
Norrbotten 13 5 22 9 43 17
Skåne 106 8 214 15 651 46
Stockholm 421 17 802 33 1 804 75
Sörmland 71 24 134 44 242 80
Uppsala 87 22 212 54 457 116
Värmland 53 19 114 40 337 119
Västerbotten 13 5 31 11 71 26
Västernorrland 51 21 97 40 221 91
Västmanland 43 15 90 32 184 66
Västra Götaland 226 13 498 29 1 196 69
Örebro 43 14 112 37 214 70
Östergötland 59 13 113 24 202 43
Total 1 538 15 3 093 30 7 012 67
Tabell 2. Antal analyserade prover och antal positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuella rapportveckor och kumulativt för säsongen 2022–2023 med start vecka 40, 2022.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 51 & 52 Antal analyserade prover vecka 51 & 52 Andel positiva prover vecka 51 & 52 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 45 646 7 114 2 364
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 79 1 270 6 140 5 168
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 17 162 10 27 376
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 76 673 11 147 2 001
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 95 1 194 8 233 4 910
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 31 595 5 63 2 142
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 168 1 583 11 334 4 455
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 60 296 20 136 810
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 83 882 9 195 3 469
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 22 1 565 1 43 10 174
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 214 1 470 15 651 4 135
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 731 6 768 11 1 635 29 169
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 2 0 1 16
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 5 9 56 31 88
Stockholm Unilabs, Stockholm 66 366 18 137 1 255
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 1 1 100 2 2
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 133 1 627 8 240 7 453
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 216 3 474 6 462 11 804
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 114 1 848 6 337 6 319
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 31 941 3 71 4 609
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 5 9 56 31 60
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 92 2 006 5 190 6 427
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 86 1 418 6 180 4 834
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 249 1 630 15 674 6 848
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås (b) 100 359 193 2 102
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 70 696 10 165 2 278
Västra Götaland Skövde Unilabs 79 685 12 164 2 577
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 112 1 324 8 214 4 062
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 113 1 577 7 202 3 747
Total 3 093 35 076 9 7 012 133 659

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Data låses onsdag morgon och är preliminära. Rapporteringen sker ibland med fördröjning och data kan komma att justeras bakåt, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.