Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortsatt mycket låg. Under vecka 5–6 rapporterades inga fall. Sedan vecka 40, 2020 har över 37 000 prover analyserats varav totalt 14 fall av RSV har påvisats. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19).

Nästa uppdatering publiceras den 4 mars.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021.