Sammanfattning

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka, främst bland barn under 5 år. Under vecka 40 analyserades 7 695 prover för RSV varav 734 var positiva (9,5 %). Mellan vecka 39 och 40 ökade antalet fall med 27 procent. Samtidigt ökade provtagningen med 30 procent, vilket medför att andelen positiva var på en liknande nivå under vecka 39 och 40. Under vecka 40 var de flesta fallen bland barn under 5 år (64 %, 471 fall). Av dessa var 57 procent (269 fall) under ett år.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 40 analyserades vid dessa laboratorier 520 prover bland barn under 5 år, av vilka 60 procent positiva, vilket är en liknande andel som föregående vecka. Antalet provtagna barn 0–4 år har ökat stadigt sedan vecka 33, och är något högre jämfört med de högsta nivåerna under senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med ett vanligt år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre än under en vanlig övervakningssäsong. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–40 har omkring 100 000 prover analyserats varav totalt 2 867 fall av RSV har diagnosticerats (3 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Ungefär hälften av fallen under vecka 21–40 påvisades bland barn under 2 år (1 451 fall, 51 %). Av dessa var 1 149 fall (79 %) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 10 procent av fallen. Fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i Europa

Antalet fall inom Europa ökade vecka 39 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Danmark och Sverige står för en stor del av de rapporterade fallen. Under vecka 39 har 1 884 fall av RSV rapporterats. Främst kommer fallen från 6 av de 17 länder som rapporterat under vecka 39. Flest fall rapporterades från Danmark (993), Sverige (541), Spanien (110), Slovakien (92), Frankrike (75) och Portugal (62).

Under vecka 40 rapporterade Danmark 848 fall av RSV och antalet smittade med RSV har minskat något sedan vecka 37. Sedan vecka 20, 2021 har sammanlagt
8 844 fall diagnosticerats med RSV i Danmark.

Läs hela rapporten för vecka 40 här.

Figur. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 40 2021 rapporterades total 734 fall.