Sammanfattning

Säsongen för respiratoriskt syncytial virus (RSV) 2020–2021 kom aldrig igång och tröskelvärdet för epidemistart passerades aldrig. Totalt rapporterades 195 laboratorieverifierade fall av RSV under övervakningsperioden (vecka 40 2020 till vecka 20 2021), vilket är det lägsta antalet sedan övervakningen påbörjades för 20 år sedan. Den uteblivna epidemin beror på en kombination av åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19, vilket även haft synbara effekter på smittspridning andra virus.

Lite mer än hälften av säsongens fall (54 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 35 procent var under två år. Det motsvarade en incidens på 15 fall per 100 000. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 16 procent av RSV-fallen, vilket motsvarade en incidens på ett fall per 100 000. Under säsongen diagnosticerades flest antal fall i Stockholm (75 fall) följt av Västra Götaland (18 fall).

Fler prover än vanligt analyserades för RSV under övervakningsperioden vecka 40 2020 till vecka 20 2021 (190 000), de flesta med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Flest prover analyserades under vecka 6–12 2021 då 10 000 – 12 000 analyser gjordes per vecka. Andelen positiva prover var hela säsongen på en extremt låg nivå, i genomsnitt 0,1 procent. Som högst var andelen positiva 0,3 procent enstaka veckor.

Enligt det Svenska Intensivvårdsregistret har en patient vårdats vid intensivvårdsavdelning (IVA) med RSV på grund av en RS-pneumoni. Inga andra IVA-fall har rapporterats.

RSV-övervakningen börjar igen den 4 oktober 2020 (vecka 40). Under sommaren bevakas RSV-läget i Sverige genom regelbundna möten inom laboratorienätverket.

Ett stort tack till alla laboratorier och barnkliniker som bidragit med data till den frivilliga laboratorieövervakningen under säsongen! Trevlig sommar önskar vi som arbetar med RSV-rapporterna.

Marie Rapp, AnnaSara Carnahan och Mia Brytting

Läs hela rapporten för RSV-säsongen 2020-2021 (PDF, 576 kB)

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf med antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021. Under säsongen 2020-2021 rapporterades totalt 195 fall av RSV vilket är betydligt lägre jämfört med tidigare säsonger.