Sammanfattning

Under vecka 45-46 rapporterades inga fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV). Sedan den frivilliga övervakningen startade vecka 40 har endast enstaka fall diagnosticerats.

Det är ännu för tidigt att säga hur kommande säsong kan komma att utvecklas. På nationell nivå brukar RSV präglas av sen och låg aktivitet ena säsongen, följt av tidig och hög aktivitet följande säsong. Eftersom förra säsongen var mild skulle det därför ett vanligt år troligen bli högre aktivitet denna säsong. Just nu ser det däremot ut att bli en mildare säsong, eftersom smittskyddsåtgärder pga. covid-19 har dämpande effekt på smittspridning av andra virus.

Nästa rapport publiceras den 3 december 2020.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021.