Sammanfattning

Sedan den frivilliga övervakningen av respiratoriskt syncytial virus (RSV) startade vecka 40 har ett fall diagnosticerats i Skåne under vecka 41.

Det är ännu för tidigt att säga hur kommande säsong kan komma att utvecklas. På nationell nivå brukar RSV präglas av sen och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig och hög aktivitet följande säsong. Eftersom förra säsongen var mild är det därför troligt att det blir en högre aktivitet denna säsong. Samtidigt ser vi att smittskyddsåtgärder pga. covid-19 har dämpande effekt på smittspridning av andra virus. I våras följdes åtgärderna av en snabb nedgång i spridningen av RSV. Efter toppveckorna (10-12) var säsongen redan över vecka 14.

Nästa rapport publiceras den 5 november 2020.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021.