RSV-rapport

Denna uppdatering publicerades den 23 januari 2020 och redovisar RSV-läget vecka 3 (13 – 19 januari).

Sammanfattning

Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats. Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortfarande mycket låg. Under vecka 3 analyserades 2 038 prover, varav 60 var positiva för RSV (2,9 procent). Andelen positiva prover ökade (se Figur 2). Flest antal fall rapporterades från Svealand, följt av Götaland och Norrland.

Hittills under säsongen har flest fall påvisats bland barn under 5 år (60 procent) av vilka 87 procent är under två år. Åldersgruppen 65 år och äldre står för 28 procent av fallen. För ålder- och könsfördelning se Tabell 3 och Figur 3.

Läs hela RSV-rapporten för vecka 3, 2020 (PDF, 538 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2017-2018 till 2019-2020.

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan