RSV-rapport

Denna rapport publicerades den 26 mars 2020 och redovisar RSV-läget vecka 11-12 (9 – 22 mars).

Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) har under de senaste två veckorna varit på en låg nivå (se Figur 1 och 2). Under vecka 12 analyserades 3 878 prover, varav 176 var positiva för RSV (4,5 procent). Flest fall rapporterades från Götaland (82 fall), följt av Svealand (76 fall), och Norrland (18 fall). Under vecka 11 analyserades 4 160 prover varav 196 var positiva för RSV (4,7 procent).

RSV-rapporterna publiceras varannan vecka, nästa rapport publiceras den 9 april 2020.

Läs hela RSV-rapporten för vecka 11-12, 2020 (PDF, 658 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2017-2018 till 2019-2020.

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan