Sars – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Sars (svår akut respiratorisk sjukdom) 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades inga fall av sars (severe acute respiratory syndrome) i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året inte analyserat några prover med frågeställning sars.

Läs mer