Sars – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) 2016

Sars lamslog delar av världen 2002-2003. Sedan utbrottet bringades under kontroll i bland annat Kina har inga humanfall av sars rapporterats sedan början av 2004.

Utfall

Inga fall av sars har rapporterats i Sverige under 2016.