Sars – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom) 2018

Sammanfattning och bedömning

Inget fall av sars har rapporterats i Sverige under 2018 och inga analyser för SARS-coronavirus har efterfrågats. Under 2018 finns inga internationella rapporter om sars-fall hos människa.

Läs mer