Sars – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) 2017

Bakgrund

Sars lamslog delar av världen 2002–2003 och det utbrottet bidrog till att utveckla ett bättre internationellt samarbete inom ramen för WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). De sista fallen sågs i Kina i början av 2004 och sedan dess har inga fall rapporterats. Sars orsakas av ett coronavirus, (en grupp av virus som även innefattar MERS-coronavirus som identifierades 2012).

Utfall

Inget fall av sars har rapporterats i Sverige under 2017 och inga analyser för sars har efterfrågats.

Sammanfattande bedömning

I nuläget finns inga signaler om att sars åter skulle drabba människor. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och tillhandahåller beredskapsdiagnostik av SARS-coronavirus om ny smittspridning skulle uppstå.

Läs mer