Stelkramp är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Stelkramp 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades tre fall av stelkramp. Två av fallen var kvinnor i 70-årsåldern och det tredje ett barn yngre än fem år. Två fall var ovaccinerade mot stelkramp, medan vaccinationsstatus var oklar för ett fall. Samtliga överlevde sin sjukdom.

De senaste tio åren har 0–4 fall rapporterats per år (medianålder 77 år). Kvinnor är överrepresenterade och utgör 70 procent av de fall som rapporterats sedan 2011. Ett fåtal fall har fått någon enstaka vaccindos flera tiotals år innan smittotillfället.

Läs mer