Under år 2005 anmäldes ett fall av stelkramp, det första sedan år 2001. Både 2005 och 2001 års fall inträffade hos äldre ovaccinerade kvinnor som utomhus ådragit sig en liten sårskada i en tumme.