Ett fall av stelkramp rapporterades under 2006. Det rörde sig om en 78-årig kvinna med dagligt trädgårdsarbete som hobby. Sjukdomsförloppet var förhållandevis milt, vilket troligen förklaras av att hon vaccinerats en eller två gånger mer än 35 år tidigare.