3 fall av stelkramp rapporterades under 2009.

De insjuknade var kvinnor äldre än 80 år. En av dem uppgavs vara ovaccinerad. För de andra var uppgifter om grundvaccinationer osäkra. 2 kvinnor hade smittats via sårskador erhållna i samband med trädgårdsarbete, den tredje smittades vid en fallskada.

Detta är ännu en påminnelse om att äldre kvinnor kan ha otillräckligt skydd mot stelkramp. Antingen är de helt ovaccinerade eller också har de inte fått någon påfyllnadsdos efter grundvaccinationen i barndomen.