Tre fall av stelkramp rapporterades 2011. De insjuknade var 2 män och 1 kvinna i åldrarna 70-77 år. Alla hade smittats via lindriga sårskador. En av männen hade vaccinerats med 1 dos stelkrampsvaccin på 50-talet. Den andra var troligen grundvaccinerad men var svårt immunsupprimerad. Vaccinationsstatus för kvinnan var okänt.

Fallen hos dessa personer över 70 år är ytterligare en påminnelse om att de som är födda före 40-talet kan ha otillräckligt skydd mot stelkramp, och att ett obetydligt sår som kontamineras med jord kan räcka för infektion.

Under de senaste 10 åren har 0-3 fall per år rapporterats.