Under 2015 rapporterades inte några fall av stelkramp.

Epidemiologisk trend

Sedan vaccinationsprogram infördes i Sverige har stelkramp blivit en ovanlig sjukdom. Under de senaste 10 åren har 0–3 fall rapporterats per år. I regel drabbas äldre ovaccinerade personer som är födda innan de allmänna vaccinationsprogrammen fanns, med en överrepresentation av äldre kvinnor.

Antalet rapporterade stelkrampsfall 2006–2015.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

0

0

3

0

3

0

3

2

0

Sammanfattning

Vaccinationsprogrammet mot stelkramp har haft god effekt. Stelkramp är numera en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Det är dock viktigt att komma ihåg att man kan smittas även via lindriga sår för vilka man vanligen inte söker vård. Det visar vikten av att vara grundvaccinerad och ha ett uppdaterat skydd mot stelkramp. En påfyllnadsdos vart 20:e år rekommenderas till alla vuxna.