Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades fyra fall av stelkramp varav två kvinnor och två män. Alla var över 60 år med okänd vaccinationsstatus. De senaste tio åren har 0–4 fall rapporterats per år (medianålder 79 år). Kvinnor är överrepresenterade och utgör 68 procent av de fall som rapporterats sedan 2009. Ett fåtal fall har fått någon enstaka vaccindos flera tiotals år innan smittotillfället.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om stelkramp
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport
Frågor och svar om difteri och stelkramp