Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av stelkramp. De senaste tio åren har 0–4 fall rapporterats per år (medianålder 77 år). Kvinnor är överrepresenterade och utgör 65 procent av de fall som rapporterats sedan 2010. Ett fåtal fall har fått någon enstaka vaccindos flera tiotals år innan smittotillfället.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om stelkramp
Tabellsamling – årsrapporter 2019