Trikinos – sjukdomsstatistik

Lyssna

Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen, och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Trikinos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Trikinos 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och under de senaste 15 åren har endast sju fall rapporterats (vara av ett anges ha smittats i Sverige). Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 23 individer med frågeställning trikinos.

Läs mer