Under 2013 rapporterades ett misstänkt fall av trikinos med inhemsk smitta. Fallet kunde inte bekräftas på referenslaboratoriet i Italien (European Union Reference Laboratory for Parasites). Patientens symtom tydde dock på trikinos. Personen hade hanterat vildsvinskött, men inget kött fanns kvar för provtagning.