Trikinos är en parasitsjukdom. Trikiner kan finnas hos vildsvin, men även hos andra vilda djur i Sverige som björn, rödräv, lodjur och varg. Människor kan smittas om de äter otillräckligt berett kött från vildsvin, björn. Hos tamsvin är trikiner sällsynt och förekom senast 1994. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Sjukdomsbilden varierar från symtomfrihet till att förloppet kan bli dödligt i svåra fall. Symtomen kan vara olika med till exempel diarré, allergiska symtom eller långvarig, oregelbunden feber. Det är främst en utlandssmitta.

Utfall

Under 2016 inträffade två fall av trikinos. Det ena fallet var en person som besökt sitt hemland Georgien och ätit rått björnkött där. Övriga i sällskapet hade ätit björnköttet tillagat och insjuknade inte. Det andra fallet var en person med misstänkt trikinos som varit i Turkiet innan insjuknandet. Ingen information om risklivsmedel framkom och smittland var inte helt klarlagt.

Läs mer

Sjukdomsinformation om trikinos

Tabellsamling – årsrapporter 2016