Trikinos är en parasitsjukdom. Trikiner kan finnas hos vildsvin, men även hos andra vilda djur i Sverige som björn, rödräv, lodjur och varg. Människor kan smittas om de äter otillräckligt tillagat kött från t.ex. vildsvin eller björn. Hos svenska tamgrisar är trikiner sällsynt och förekom senast 1994. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Sjukdomsbilden varierar från symtomfrihet till att förloppet kan bli dödligt i svåra fall. Symtomen kan vara olika med till exempel diarré, allergiska symtom eller långvarig, oregelbunden feber. Det är främst en utlandssmitta.

Utfall

Under 2017 rapporterades inte något humanfall av trikinos. Infektion med trikiner är ovanligt i Sverige. Under perioden 2013–2016 rapporterades ett till två fall per år varav majoriteten var smittade i utlandet. Dessförinnan var det senaste rapporterade fallet 2007.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om trikinos

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar