Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och under de senaste 15 åren har endast sju fall rapporterats (vara av ett anges ha smittats i Sverige). Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 23 individer med frågeställning trikinos.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om trikinos
Tabellsamling – årsrapporter 2018
ECDC Trichinellosis - Annual Epidemiological Report for 2017